W związku z okresem infekcji, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pacjentów, uprzejmie informujemy o wprowadzeniu nowych zasad odwiedzin. W Szpitalu w Złotoryi, podobnie jak w innych placówkach, wprowadzone zostały ograniczenia w wizytach na oddziałach szpitalnych, o przestrzeganie których prosimy.

Obecnie obserwuje się wzrost infekcji sezonowych oraz zwiększoną zachorowalność na grypę oraz COVID-19, z kolei wśród najmłodszych coraz częściej rozprzestrzenia się wirus RSV. Wobec tej sytuacji, z myślą o osobach hospitalizowanych w Szpitalu w Złotoryi i ze względu na zapewnienie im bezpiecznych warunków leczenia, konieczne jest ograniczenie odwiedzin Pacjentów. W ten sposób zapobiega się rozprzestrzenianiu wirusów oraz bakterii i nie naraża osób chorych, osłabionych, po zabiegach czy operacjach, na ewentualne ryzyko zarażenia.

 

Wprowadzone zostały zasady dotyczące wizyt w oddziałach szpitalnych:

- odwiedziny u Pacjentów w ciężkim stanie klinicznym, odbywają się za zgodą Kierownika Oddziału lub lekarza dyżurnego,

- w oddziale pediatrycznym, z dzieckiem może przebywać jeden rodzic/opiekun prawny,

- w oddziale ginekologiczno-położniczym, podczas porodu, kobiecie może towarzyszyć jedna osoba, dotyczy także cięcia cesarskiego,

- odwiedziny w oddziale położniczym u matki i dziecka – tylko 1 osoba,

- czas odwiedzin należy ograniczyć do niezbędnego minimum,

- osoby odwiedzające nie mogą mieć objawów infekcji oraz muszą zachować należyty reżim sanitarny (maseczki, dezynfekcja rąk).

 

U Pacjentów, którzy nie zostali wymienieni powyżej, ograniczone zostają odwiedziny. O zmianach będziemy informować na bieżąco.