Kierownik izby przyjęć - lek. Barbara Charytoniuk
Pielęgniarka koordynująco-nadzorująca - Bernadetta Adaszek

 

Praca Izby Przyjęć trwa przez całą dobę
tel. 76/8779635

 

w izbie przyjęć udzielane są świadczenia zdrowotne w trybie:
- nagłym
- planowym

 

zespół lekarski:

opiekę lekarską zapewniają lekarze poszczególnych oddziałów.

 

izba przyjęć przyjmuje pacjentów:

- zgłaszających się na podstawie skierowania od lekarza
- przywiezionych przez pogotowie ratunkowe
- zgłaszających się samodzielnie w przypadku pogorszenia stanu zdrowia

 

do zadań izby przyjęć należy:

- objęcie pacjenta doraźna opieką lekarską i pielęgniarską stosownie do jego stanu zdrowia, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
- zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego
- przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji
– udzielanie porady i pomocy pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji