ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

Lekarz Kierujący Oddziałem: Alicja Skiba - Łąk  – specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka Koordynująco-Nadzorująca: Anna Trąbka-Kalinowska

Oddział Chorób Wewnętrznych znajduje się na II piętrze Szpitala Powiatowego im.A.Wolańczyka w Złotoryi, dysponuje 30 łóżkami. W Oddziale funkcjonuje 1 sala intensywnego nadzoru internistycznego. Oddział Chorób Wewnętrznych świadczy specjalistyczne usługi diagnostyczne i lecznicze w szerokim zakresie wszystkich chorób internistycznych. Jest dobrze wyposażony w sprzęt diagnostyczny i aparaturę monitorującą, a personel stale doskonali umiejętności i  systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe co powoduje, że opiekę nad pacjentem zapewnia wysoko wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek.

Pacjenci hospitalizowani w oddziale mają zapewnioną kompleksowość usług i kontynuację leczenia w przyszpitalnych poradniach.

 

Hospitalizacje pacjentów na oddziele wewnętrznym najczęściej spowodowane są:
- hospitalizacje związane z przetoczeniem krwi, produktów krwiopochodnych,
-POCHP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego,
- choroby naczyń,
- ostra niewydolność nerek,
- cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne,
- zapalenie płuc,
- zaburzenia odżywiania,
- zaburzenia wodno – elektrolitowe,
- choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej,
- przewlekłe choroby wątroby,
- wysiękowe zapalenie opłucnej,
- niewydolność oddechowa,
- choroby jamy brzusznej,
- choroby zakaźne nie wirusowe,
- zapalenie płuc nietypowe, wirusowe,
- zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony,
- przewlekła niewydolność nerek,
- choroby żołądka i dwunastnicy,
- zakażenia nerek lub dróg moczowych,
- choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego i inne.

Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonym laboratorium, sprzętem do diagnostyki obrazowej (TK, RTG), wykonujemy badania endoskopowe (gastroskopia), co pozwala na szybką  oraz dokładną diagnozę schorzenia.

Telefon do sekretariatu oddziału: 76 877 96 32

Telefon do dyżurki lekarskiej: 76 877 95 20

Telefon do dyżurki pielęgniarskiej: 76 877 95 36