Ordynator Lek. Krystyna Synowiec

Oddziałowa Alicja Rogala

W oddziale pediatrycznym diagnozowane i leczone są dzieci w wieku od 1miesiąca życia do 18lat w zakresie chorób wieku dziecięcego.

Posiadamy łóżka dla matek przebywających z dziećmi.

Izba przyjęć oddziału pediatrycznego pracuje całodobowo na zasadzie ostrego dyżuru.

Od poniedziałku do piątku informacji udziela lekarz prowadzący. Z uwagi na duża dynamikę procesu chorobowego u dzieci informacji udziela również  lekarz dyżurujący całodobowo.

Dyżurka pielęgniarska - tel.  (76) 8779514

Sekretariat oddziału – (76) 8779617

Oddziałowa – (76) 8779522

Ordynator - (76) 8779512