Lek. Adam Tarapata

Pielęgniarka koordynująco – nadzorująca – Liliana Świtała

 

Oddział Opiekuńczo – Leczniczy funkcjonuje w strukturze Szpitala Powiatowego im A. Wolańczyka sp. z o.o. i realizuje świadczenia gwarantowane na skierowanie z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Głównym celem i zadaniem jest zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej poprzez kontynuacje leczenia, pielęgnacje i rehabilitacje. Obejmujemy opieką osoby chore i samotne. Zapewniamy wykwalifikowaną opiekę lekarską , pielęgniarską i rehabilitacyjną.

 

Dyżurka pielęgniarska - tel.  (76) 8779558

Sekretariat oddziału – (76) 8779513

Oddziałowa – (76) 8779628