PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCO NADZORUJĄCA: JOANNA SKUCHA

 

REJESTRACJA DO PORADNI:
Chirurgii ogólnej 76-87-79-621 Pon- Piąt 7:00-09:00
Ortopedyczna 76-87-79-636 lub 7687-79-645 Pon- Piąt 07:30 - 17:30
Kardiologiczna 76-87-79-636 lub 7687-79-645 Pon- Piąt 07:30 - 17:30
Otolaryngologiczna 76-87-79-636 lub 7687-79-645 Pon- Piąt 07:30 - 17:30
Diabetologiczna 76-87-79-636 lub 7687-79-645 Pon- Piąt 07:30 - 17:30
Okulistyczna 76-87-79-636 lub 7687-79-645 Pon- Piąt 07:30 - 17:30
Reumatologiczna 76-87-79-636 lub 7687-79-645 Pon- Piąt 07:30 - 17:30
Neurologiczna 76-87-79-636 lub 7687-79-645 Pon- Piąt 07:30 - 17:30
Grużlicy i chorób Płuc 76-87-79-636 lub 7687-79-645 Pon- Piąt 07:30 - 17:30
Ginekologiczno-Położnicza 76-87-79-636 lub 7687-79-645 Pon- Piąt 07:30 - 17:30
Rehabilitacyjna 76-87-79-597  Pon- Piąt 10:00-11:30
Wad postawy  768-779-645  Pon- Piąt 07:30 17:30          

 

LISTA PORADNI:

Poradnia Wad postawy
Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Ortopedyczna
Poradnia Rehabilitacyjna
Poradnia Reumatologiczna