MDI2024

XXVI edycja
Międzynarodowy Dzień Inwalidy
Życie bez bólu
Zdrowe Dzieci – Zdrowa Europa
”Wielka nauka dla małych pacjentów”

Pierwsze Międzynarodowe Spotkania Fizjoterapeutów i Medyków
Memoriał Grzegorza Śliwińskiego

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Studentów
„ Fizjoterapia bez granic”

Złotoryja – Krotoszyce , 19 – 21 września 2024 roku


XXVIth edition
The International Disabled People’s Day
Life Without Pain
Healthy Children – Healthy Europe
„Great science for little patients”

First International Meeting of Physiotherapists and Physicians
Memorial Grzegorz Śliwiński

4th Students’ International Scientific Conference

“Physiotherapy without borders

Skip to content