Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi

Oddziały Szpitalne naszego szpitala to profesjonalna i kompleksowa obsługa pacjenta.
Poniżej prezentujemy wszystkie najważniejsze informacje na temat przyjęć oraz najważniejszych spraw związanych z funkcjonowaniem oddziałów.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Świadczenia udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 8:00 dnia następnego oraz w soboty i niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.
Telefon: +48 768 772 286
W ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej można skorzystać w przypadkach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania:
- w warunkach ambulatoryjnych
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
- telefonicznie

Izba przyjęć (całodobowa)

Kierownik izby przyjęć - lek. Barbara Charytoniuk
Pielęgniarka koordynująco-nadzorująca - Bernadetta Adaszek
Praca Izby Przyjęć trwa przez całą dobę
Telefon: +48 768 779 635
W izbie przyjęć udzielane są świadczenia zdrowotne w trybie:
- nagłym
- planowym
Zespół lekarski:
Opiekę lekarską zapewniają lekarze poszczególnych oddziałów.
Izba przyjęć przyjmuje pacjentów:
- zgłaszających się na podstawie skierowania od lekarza
- przywiezionych przez pogotowie ratunkowe
- zgłaszających się samodzielnie w przypadku pogorszenia stanu zdrowia
Do zadań izby przyjęć należy:
- objęcie pacjenta doraźna opieką lekarską i pielęgniarską stosownie do jego stanu zdrowia, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
- zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego
- przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji
- udzielanie porady i pomocy pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży we współpracy z mieszczącą się na tym samym piętrze szpitala Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci świadczy kompleksową pomoc w obszarze zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 21 lat (pod warunkiem kontynuowania nauki szkolnej). Placówka zatrudnia wysoko wykwalifikowany zespół psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów zajęciowych, którzy ściśle współpracują w zakresie formułowania wieloaspektowej diagnozy pozwalającej na wyjaśnienie mechanizmów występowania zaburzeń i zgłaszanych problemów. Pozwala to na opracowanie dostosowanych do potrzeb każdego pacjenta planów terapeutycznych i wdrożenie odpowiednich metod leczenia.

Pacjentami oddziału są dzieci i młodzież doświadczający:

 • zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń lękowych,
 • trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • problemów w regularnym uczęszczaniu do szkoły,
 • niechęci do nauki oraz trudności w koncentracji,
 • zaburzenia psychotyczne bez zachowań agresywnych,
 • problemów z samoakceptacją.

Program terapeutyczny nie obejmuje leczenia zaburzeń odżywiania, uzależnień oraz niepełnosprawności intelektualnej.

W ramach pobytu w oddziale pacjenci korzystają z:

 • psychoterapii indywidualnej
 • psychoterapii grupowej
 • zajęć o charakterze psychoedukacji
 • warsztatów psychologicznych pozwalających na ćwiczenie poznawanych umiejętności
 • terapii zajęciowej
 • społeczności terapeutycznej
 • indywidualnej opieki psychologa i psychiatry
 • psychoterapii rodzinnej bądź sesji wsparcia psychospołecznego dla rodzin
Dzieci i młodzież przebywają w Oddziale od godziny 7:30 do godziny 15:00. W ramach opieki zapewniamy pacjentom wyżywienie (w formie drugiego śniadania) oraz realizację obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej.
Zasady przyjęć: Zapisy do oddziału są możliwe na podstawie ważnego zaświadczenia od lekarza POZ bądź psychiatry, które można uzyskać również w Poradni po odbyciu konsultacji psychiatrycznej i psychologicznej. W trakcie konsultacji przeprowadzany jest wywiad z prawnymi opiekunami oraz wstępna diagnoza pacjentów, co pozwala na przedstawienie odpowiednio dostosowanej do zgłaszanych problemów oferty pomocy. Rejestracja do poradni nie wymaga skierowania, jest prowadzona telefonicznie pod numerami telefonu 572 680 937 lub (76) 877 95 95 i nie wymaga skierowania.

Oddział chirurgiczny

Kierownik oddziału: lek. Jerzy Łyczko
Pielęgniarka koordynująco-nadzorująca: Maria-Halina Proszowska
Telefony kontaktowe:
Sekretariat oddziału – 768779606
Kierownik oddziału – 768779607
Dyżurka lekarska – 768779594
Dyżurka pielęgniarska – 768779590
Telefon do pacjentów – 768779603

Oddział chirurgii ogólnej zajmuje się leczeniem operacyjnym chorób przewodu pokarmowego.
Specjalizujemy się w leczeniu:
- kamicy pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową,
- przepuklin pachwinowych i powłok brzusznych metodą z wszczepem siatki
- chorób związanych z powikłaniami cukrzycy (stopy cukrzycowe)
- zespołu cieśni nadgarstka
- ostrych schorzeń przewodu pokarmowego
- chorób proktologicznych
- gastrostomii typu B
Wykonujemy diagnostykę obrazową i endoskopową przewodu pokarmowego:
- gastroskopię
- rektoskopię z anoskopią
- tomografię komputerową
- ultrasonografię

Do oddziału przyjmowani są pacjenci na podstawie skierowania do oddziału chirurgii ogólnej. Miejscem kontaktu jest Izba Przyjęć Szpitala. Lekarz dyżurny po zbadaniu pacjenta kwalifikuje do planowego zabiegu i ustala termin przyjęcia do szpitala.

Oddział neurologiczny

Oddział znajduje się na II piętrze Szpitala
Personel oddziału:
- lek. med. Andrzej Maciejak, specjalista neurolog - ordynator
- lek. med. Bożena Goździkowska, specjalista neurolog
- pielęgniarka koordynująca- nadzorująca – Maria Wojnicka

Telefony kontaktowe:
Sekretariat oddziału – +48768779629

W oddziale leczymy choroby układu nerwowego m.in. :
- choroby naczyniowe,
- udary,
- choroby zapalne,
- układowe,
- zaburzenia układu pozapiramidowego m.in. z chorobą Parkinsona i Alzheimera,
- padaczkę,
- zawroty głowy i bóle głowy,
- schorzenia kręgosłupa oraz wiele innych.
W pracy wspomaga nas:
- dział rehabilitacji i fizjoterapii,
- wykwalifikowany neurologopeda mgr Małgorzata Maćkowiak.
- konsultant d/s neurochirurgii - dr n. med. Adam Druszcz - specjalista neurochirurg
Do celów diagnostycznych dysponujemy pracownią:
- tomografii komputerowej,
- EEG,
- USG Doppler do badania przepływu tętnic domózgowych.
W razie potrzeby wykonujemy pacjentom badanie EMG, rezonans magnetyczny lub spektroskopię MR.

Oddział ginekologiczno-położniczy


Kierownik Oddziału: Specjalista - ginekolog - Maciej Zawodniak
Położna Koordynująco - Nadzorująca Iwona Piendel

Oddział Ginekologiczno - położniczy znajduje się na IV piętrze Szpitala, posiada własną Izbę Przyjęć. Świadczymy całodobową opiekę ginekologiczną i położniczą.
W Oddziale Położniczym znajduje się 5 sal dwuosobowych i 2 sale pojedyncze z własnym sanitarnym. Wszystkie sale są w systemie "Rooming in". Zapewniamy profesjonalną opiekę położniczą i neonatologiczną. Oddział posiada trakt porodowy z 2 salami porodowymi i salą cięć cesarskich. Istnieje możliwość obecności najbliższej osoby przy porodzie.
Przy oddziale działa Szkoła Rodzenia prowadzona przez wykwalifikowaną położną. Zajęcia odbywają się w poniedziałek o godzinie 14:45 w budynku Szpitala.
W Oddziale Ginekologicznym wykonywane są wszechstronne zabiegi operacyjne brzuszne i pochwowe. Pełen zakres małych zabiegów ginekologicznych (jednodniowych).
Diagnostyka niepłodności
W oddziale leczone są schorzenia okresu ciąży.

Telefony:
Oddział położniczy: +48 768 779 581
Oddział gienekologiczny: +48 768 779 506
Sekretariat: +48 768 779 531
Ordynator: +48 768 779 555
Blok porodowy: +48 768 779 543
Blok przedporodowy: +48 768 779 540

Oddział pediatryczny

Ordynator Lek. Krystyna Synowiec
Oddziałowa Alicja Rogala

W oddziale pediatrycznym diagnozowane i leczone są dzieci w wieku od drugiego miesiąca życia do 18 lat w zakresie chorób wieku dziecięcego.
Posiadamy łóżka dla matek przebywających z dziećmi.
Izba przyjęć oddziału pediatrycznego pracuje całodobowo na zasadzie ostrego dyżuru.
Informacje o stanie zdrowia udzielane są od poniedziałku do piątku informacji udziela lekarz prowadzący. Z uwagi na duża dynamikę procesu chorobowego u dzieci informacji udziela również lekarz dyżurujący całodobowo.

Telefony:
Dyżurka pielęgniarska: +48 768 779 514
Sekretariat oddziału: +48 768 779 617
Pielęgniarka oddziałowa: +48 768 779 522

Oddział rehabilitacyjny

Kierownik Oddziału - P.O. lek. Maciej Pelczar
Pielęgniarka koordynująco -nadzorująca - Maria Wąsik (tel.: +48 768 779 552)
-Dyżurka pielęgniarek (tel.: +48 768 779 580)
Fizjoterapeuci:
- mgr Katarzyna Bobrek,
- mgr Barbara Szumska,
- mgr Paulina Wojciechowska
- mgr Adriana Rachwał
- Paweł Skołożyński,
- Wojciech Wąsik
Terapeuta zajęciowy: Alicja Wilczyńska
Psycholog: Monika Siewierzyniec
Rejestracja na Oddział email: rehabilitacja@szpitazlotoryja.pl
Przyjęcia pacjentów na rehabilitację ogólnoustrojową odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu. Pacjenci na rehabilitację ogólnoustrojową zgłaszają się ze skierowaniem wystawionym przez lekarza oddziałów szpitalnych: urazowo -ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych; oraz z poradni : rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.
Ustalanie terminów odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.30-11.30 w sekretariacie Oddziału Rehabilitacyjnego (tel. +48 768 779 551, e-mail: orehabilitacyjny@szpitalzlotoryja.pl).
Okres oczekiwania na rehabilitację nie przekracza 3 miesięcy.
Podczas pobytu pacjenci uczestniczą w zajęciach z zakresu kinezyterapii:
-ćwiczenia czynne w odciążeniu,
-ćwiczenia czynne z oporem,
-ćwiczenia indywidualne,
-ćwiczenia prowadzone,
-ćwiczenia grupowe ogólnokondycyjne,
-ćwiczenia oddechowe,
-trening wytrzymałościowy,
-ćwiczenia równoważne,
-ćwiczenia z przyborami,
-ćwiczenia na cykloergometrze,
-ćwiczenia manualne,
-ćwiczenia na rotorach,
-wyciąg kręgosłupa
-ćwiczenia izometryczne.
Rodzaje ćwiczeń dobierane są pacjentom indywidualnie, w zależności od jednostek chorobowych z powodu których przebywają na naszym oddziale.
Fizykoterapia dla oddziału
Światłolecznictwo
– sollux
– laseroterapia
Elektrolecznictwo:
– diadynamik
– galwanizacja
– jonoforeza
– TENS
– interdyn
– prądy Kotz\’a
– prądy Traeberta
– elektrostymulacja
– galwanostymulacje
Pole elektromagnetyczne:
– terapuls
– magnetoterapia
Ultradźwięki i fonofereza
Masaż:
- klasyczny
- limfatyczny
- segmentarny

Oddział chorób wewnętrznych

Lekarz Kierujący Oddziałem: Alicja Skiba - Łąk – specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka Koordynująco-Nadzorująca: Anna Trąbka-Kalinowska
Oddział Chorób Wewnętrznych znajduje się na II piętrze Szpitala Powiatowego im.A.Wolańczyka w Złotoryi, dysponuje 30 łóżkami. W Oddziale funkcjonuje 1 sala intensywnego nadzoru internistycznego. Oddział Chorób Wewnętrznych świadczy specjalistyczne usługi diagnostyczne i lecznicze w szerokim zakresie wszystkich chorób internistycznych. Jest dobrze wyposażony w sprzęt diagnostyczny i aparaturę monitorującą, a personel stale doskonali umiejętności i systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe co powoduje, że opiekę nad pacjentem zapewnia wysoko wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek.
Pacjenci hospitalizowani w oddziale mają zapewnioną kompleksowość usług i kontynuację leczenia w przyszpitalnych poradniach.
Hospitalizacje pacjentów na oddziele wewnętrznym najczęściej spowodowane są:
- hospitalizacje związane z przetoczeniem krwi, produktów krwiopochodnych,
-POCHP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego,
- choroby naczyń,
- ostra niewydolność nerek,
- cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne,
- zapalenie płuc,
- zaburzenia odżywiania,
- zaburzenia wodno – elektrolitowe,
- choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej,
- przewlekłe choroby wątroby,
- wysiękowe zapalenie opłucnej,
- niewydolność oddechowa,
- choroby jamy brzusznej,
- choroby zakaźne nie wirusowe,
- zapalenie płuc nietypowe, wirusowe,
- zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony,
- przewlekła niewydolność nerek,
- choroby żołądka i dwunastnicy,
- zakażenia nerek lub dróg moczowych,
- choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego i inne.
Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonym laboratorium, sprzętem do diagnostyki obrazowej (TK, RTG), wykonujemy badania endoskopowe (gastroskopia), co pozwala na szybką oraz dokładną diagnozę schorzenia.
Telefony:
Sekretariatu oddziału: +48 768 779 6 32
Dyżurka lekarskiej: +48 768 779 520
Dyżurka pielęgniarska: +48 768 779 536

Oddział anestezjologiczny

Pielęgniarka koordynująco - nadzorująca Alicja Borucka
Kierownik: lek. Wojciech Gogula
Personel oddziału anestezjologicznego jest utrzymany w stanie stałego pogotowia operacyjnego.
Ponadto wchodzi w skład specjalistycznego zespołu reanimacyjnego zabezpieczającego wszystkie oddziały szpitalne.
Telefony:
Dyżurka pielęgniarska: +48 768 779 570
Pokój lekarski: +48 768 779 579
Anestezjolog: +48 768 779 630
Sala budzeń: +48 768 779 578

Oddział opiekuńczo - leczniczy

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Adam Tarapata
Pielęgniarka koordynująco – nadzorująca – Liliana Świtała
Oddział Opiekuńczo – Leczniczy funkcjonuje w strukturze Szpitala Powiatowego im A. Wolańczyka sp. z o.o. i realizuje świadczenia gwarantowane na skierowanie z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Głównym celem i zadaniem jest zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej poprzez kontynuacje leczenia, pielęgnacje i rehabilitacje. Obejmujemy opieką osoby chore i samotne. Zapewniamy wykwalifikowaną opiekę lekarską , pielęgniarską i rehabilitacyjną.
Telefony:
Dyżurka pielęgniarska: +48 768 779 558
Sekretariat oddziału: +48 768 779 513
Oddziałowa: +48 768 779 628
fundusze

Pragniemy poinformować o zakończeniu realizacji projektu "Utworzenie Dziennego domu opieki medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi." nr RPDS.09.03.00-02-0013/20 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rezerwy celowej budżetu państwa.

W okresie realizacji projektu od sierpnia 2021 r. do 30 września 2023 r. objęliśmy wsparciem ponad 150 osób - mieszkańców powiatu złotoryjskiego oraz 90 członków rodzin/opiekunów.

Od 01 października 2023 r., w ramach zachowania jego trwałości, umożliwiamy pobyt pacjentów za odpłatnością. Bliższych informacji można uzyskać pisząc na adres email:
ddom@szpitalzlotoryja.pl

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu złotoryjskiego, przede wszystkim do osób 65+.

Czym jest DDOM i dlaczego jest taki pomocny?

Utworzony w Złotoryi przy ul. Hoża 11 Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) jest wygodną formą kompleksowej rehabilitacji i opieki nad osobami zależnymi. Został stworzony z myślą o pacjentach, którzy chcą wrócić do samodzielności, a którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości szybkiej i efektywnej rehabilitacji, stymulacji procesów poznawczych, aktywizacji psychofizycznej oraz ograniczony dostęp do badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewniamy opiekę medyczną oraz inne świadczenia w warunkach zbliżonych do domowych, co jest wielce wygodne zarówno dla pacjentów jak i ich rodzin/opiekunów. Pobyt oraz zajęcia w DDOM prowadzone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

Co to oznacza?

Pacjenci przyjeżdżają do nas rano (samodzielnie lub są przywiezieni przez nas/członków rodziny), spędzają na zajęciach i rehabilitacji kilka godzin, w międzyczasie korzystając z posiłku/ów oraz czasu wolnego pomiędzy zajęciami, aby w godzinach popołudniowych powrócić do swoich miejsc zamieszkania.

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Świadczenia w DDOM udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym. 

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą zostać przyjęte osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria przyjęcia:

 • posiadają skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu - zgodnie ze wzorem - załącznik nr 1
 • osoby niesamodzielne, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 pkt. (weryfikowane na podstawie karty oceny stanu klinicznego - załącznik nr 2)
 • są pacjentami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej

lub

 • są pacjentami, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (kryterium leczenia szpitalnego weryfikowane na podstawie wypisu ze szpitala)
 • zamieszkują na obszarze powiatu złotoryjskiego

Na jaki rodzaj opieki i świadczeń możesz liczyć w DDOM?

Zapewniamy opiekę dzienną jednocześnie dla 15 pacjentów, która jest realizowana przez nasz wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny w ramach której zapewniamy:

 • opiekę pielęgniarską
 • edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji
 • usprawnianie ruchowe
 • stymulację procesów poznawczych
 • terapię zajęciową
 • konsultację lekarza chorób wewnętrznych/rodzinnego oraz lekarza rehabilitacji medycznej
 • opiekę psychologiczną
 • zajęcia w grupie z psychologiem i terapeutą zajęciowym
 • porady dietetyka
 • wyżywienie
 • w razie potrzeby transport do i z DDOM
 • terapia z logopedą - w razie konieczności
 • doradztwo w wyborze wyrobów medycznych
 • działania edukacyjne dla rodziny/opiekunów naszych pacjentów

Zespół Terapeutyczny DDOM opracowuje dla każdego pacjenta Indywidualny Plan Terapii w zależności od stanu zdrowia i jego osobistych potrzeb, na podstawie którego prowadzona jest późniejsza opieka oraz zajęcia.

Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez Zespół Terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie trwał od 30 do 120 dni roboczych. W pierwszym miesiącu udzielania wsparcia każdy pacjent/pacjentka przebywa w DDOM przez 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) przez co najmniej 8 godzin dziennie. Następnie, w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana do 4 godzin dziennie. Cele realizowane przez DDOM.

Celem funkcjonowania DDOM jest:

 • samodzielności życiowej w zakresie codziennych czynności dotyczących samopielęgnacji i samoopieki
 • poprawy stanu zdrowia dzięki rehabilitacji oraz terapii zajęciowej
 • poprawa jakości i poziomu życia, aktywności życiowej i społecznej oraz godnego starzenia się
 • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych
 • rozwój sektora usług zbliżonych do domowych
 • zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym

Wsparciem w DDOM objęci są również opiekunowie/rodzina pacjentów, dla których przygotowano działania edukacyjne prowadzonych przez nasz Zespół Terapeutyczny w zakresu opieki, pielęgnacji, rehabilitacji osoby niesamodzielnej, wsparcia w czynnościach dnia codziennego w trakcie pobytu oraz po powrocie podopiecznego do domu.Jakich dokumentów wymagamy:

 1. Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej - oryginał (wzór do pobrania - załącznik nr 1) wydane przez:
  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub
  • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu - w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym
 2. Kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel, przygotowaną przez lekarza wskazanego powyżej oraz pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego - oryginał. Kwalifikują się pacjenci z wynikiem w przedziale 40 - 65 punktów (wzór do pobrania - załącznik nr 2)
 3. Kserokopie wypisów ze szpitala z ostatnich 12 miesięcy
 4. Kserokopie wyników badań dodatkowych związanych ze schorzeniem do rehabilitacji
 5. Zaświadczenie lekarskie o aktualnie przyjmowanych lekach stałych i zaleceniach dietetycznych - oryginał (jeżeli dotyczy)
 6. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość pacjenta - do wglądu
 7. Obowiązek informacyjny RODO (wzór do pobrania - załącznik nr 4)

Uruchomienie miejsc w naszym DDOM oraz świadczenia i usług w okresie realizacji projektu finansowane było w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w pozostałej części ze środków dotacji celowej budżetu państwa oraz wkładu własnego Szpital Powiatowego im. A Wolańczyka.

Całkowita wartość projektu - 3 135 086,07 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE - 2 978 331,76 zł

Szpital Powiatowy w Złotoryi świadczy profesjonalne usługi medyczne na rzecz mieszkańców powiatu złotoryjskiego i okolic. 🩺 Naszych Pacjentów leczymy kompleksowo i wielospecjalistycznie dzięki profesjonalnej kadrze medycznej.
Skip to content