Punkt szczepień przeciwko COVID-19

Serdecznie zapraszamy do PUNKTU SZCZEPIEŃ

Od 11 kwietnia 2022 r.
czynne w środy w godzinach 13:00 – 14:00

Rejestracja na szczepienie codziennie w godzinach 8:00 -15:00
tel +48 768 779 645

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Szpital Powiatowy im.A.Wolańczyka w Złotoryi uruchomił tzw. Dzienny Dom Opieki medycznej. Jest to nowy rodzaj usług medycznych dla osób niesamodzielnych, które na skutek urazów lub zabiegów operacyjnych wymagają wzmożonej opieki rehabilitacyjnej. Celem funkcjonowania DDOM jest poprawa stanu zdrowia i usamodzielnienie osób starszych i niepełnosprawnych oraz przygotowanie podopiecznych i ich rodzin do samodzielnej opieki i funkcjonowania pacjenta. Z usług Domu Opieki będą mogły skorzystać osoby starsze, które w ciągu roku poprzedzającego przyjęcie do DDOM przebywały w szpitalu i nie wróciły do pełnej sprawności oraz otrzymały w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) 40-65 punktów.

Pobyt w DDOM jest nieodpłatny, a poza zabiegami medycznymi czy pomocą konsultacyjną specjalistów z różnych dziedzin, beneficjenci projektu dostają posiłki. Możliwy jest też dowóz do szpitala osób zamieszkałych poza Złotoryją. Działalność złotoryjskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej będzie finansowana z funduszów unijnych w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Wartość projektu to około 3,1 mln zł, z czego 154 tys. zł stanowi wkład własny powiatowej spółki Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka. W ramach projektu zostanie wykonana adaptacja pomieszczeń budynku szpitalnego za ok. 230 tysięcy oraz przeprowadzi zakup sprzętu doposażającego za ok. 250 tysięcy złotych.

Skip to content