W Szpitalu w Złotoryi funkcjonuje profesjonalny Zakład Diagnostyki Obrazowej, który oferuje pełen zakres badań tomografii komputerowej i zdjęć rentgenowskich z użyciem wysokiej jakości aparatury. Zakład oferuje krótkie terminy oczekiwania na badanie, specjalistyczną i bezpieczną diagnostykę w komfortowych warunkach oraz opiekę wykwalifikowanej kadry medycznej.

Badania w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej realizowane są dla pacjentów z oddziałów szpitalnych, jak i ambulatoryjnych (z poradni specjalistycznych) w ramach NFZ. Prowadzone są także badania komercyjne. Wnikliwa diagnostyka obrazowa umożliwia dotarcie do ukrytych przyczyn różnorodnych dolegliwości, a także pozwala na wykrycie symptomów rozwijających się poważnych chorób, na ich wczesnym etapie. Dzięki niej możliwa jest trafna i szybka diagnoza, od której zależy sposób leczenia oraz jego powodzenie.

Zakładem Diagnostyki Obrazowej kieruje specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej dr hab. n. med. Tomasz Sozański. Zespół zakładu składa się z wykwalifikowanego i doświadczonego personelu medycznego, który cyklicznie odbywa wysokospecjalistyczne szkolenia, podnoszące kwalifikacje w zakresie diagnostyki obrazowej.

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Tomografia komputerowa wykorzystuje działanie promieni rentgenowskich, pokazując precyzyjny obraz badanych narządów w różnych płaszczyznach i warstwach. Badanie jest dla pacjenta bezbolesne, nieinwazyjne i stosunkowo krótkie, a personelowi medycznemu dostarcza mnóstwo cennych informacji o pacjencie oraz ułatwia diagnostykę i wdrożenie skutecznego leczenia.

W Pracowni TK w naszym Szpitalu wykonuje się szeroki zakres badań: TK głowy, TK twarzoczaszki, TK zatok obocznych nosa, TK kości skroniowych, TK szyi i krtani, TK klatki piersiowej, TK jamy brzusznej i miednicy, TK kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego, TK kości i stawów, urografia TK, angiografia TK naczyń mózgowych, angiografia TK tętnic szyjnych, angiografia TK aorty i jej rozgałęzień oraz angiografia TK tętnic kończyn dolnych

Godziny pracy Pracowni TK:

poniedziałek: 13.00 – 18.00

wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00 - 13.00

Rejestracja:

Rejestracja na badania TK pod nr telefonu: 76 8779 572 lub 76 8779 613 (w godzinach pracy tomografii) – krótkie terminy oczekiwania na badanie!

PRACOWNIA RTG

Badanie radiologiczne (RTG) to nieinwazyjne, bezbolesne badanie, podczas którego prześwietla się daną część ciała pacjenta promieniami rentegenowskimi (X). RTG ma szczególne zastosowanie w diagnostyce chorób płuc, serca i układu kostno-stawowego.

W Pracowni RTG w Szpitalu w Złotoryi oferowany jest pełen zakres klasycznych badań RTG przy użyciu nowoczesnych, cyfrowych aparatów. Są to m.in. badania klatki piersiowej, zatok, kręgosłupa, kości i stawów.

Godziny pracy Pracowni RTG:

od poniedziałku do piątku: 7:00 - 19:00

soboty, niedziele i święta:  8:00 - 19:00 (nagłe przypadki)

Rejestracja:

Rejestracja na badanie RTG pod nr telefonu: 76 8779 572

 ZDO 2ZDO 3ZDO 4ZDO 1