Świadczenia udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 8:00 dnia następnego oraz w soboty i niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Tel. 768772286

W ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej można skorzystać w przypadkach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania:
- w warunkach ambulatoryjnych
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
- telefonicznie